Zamówienia publiczne

Wsparcie oferujemy zarówno zamawiającym, jak też wykonawcom. Podczas współpracy zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w sporządzaniu niezbędnych wniosków skierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, badania pod względem formalnym i prawnym ofert, analizę dokumentów przetargowych oraz badanie specyfikacji warunków zamówienia.