Negocjowanie warunków umowy

Dzielimy się wiedzą, jak też doświadczeniem we współpracy z małymi i dużymi przedsiębiorcami, proponując najlepsze rozwiązania dla naszego klienta. Udzielamy ponadto wsparcia na etapie negocjowania umowy, reprezentując najemcę lub wynajmującego. Staramy się wypracować takie zasady, które będą satysfakcjonujące dla naszego klienta, zapewnią mu stabilność, pozwolą realizować zamierzone cele, zabezpieczą go finansowo, a także będą zgodne z obowiązującym prawem.