Rozwiązywanie sporów

Aby uniknąć postępowań sądowych i tym samym zachować dobrą reputację i osiągnąć porozumienie na korzystnych zasadach, wykorzystujemy sprawdzone i wypracowane przez lata techniki negocjacyjne i strategiczne, które pozwalają nam świadczyć usługi doradcze dla stron sporu. Analizujemy precyzyjnie sytuację naszego klienta, po czym opracowujemy indywidualną strategię postępowania, która dotyczy przed sądowego rozwiązywania sporu. Udzielamy ponadto wsparcia podmiotom, które są stroną postępowania sądowego lub są na etapie przygotowania wniosku. W razie możliwości i konieczności wskazujemy też konkretne, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów