Projekty handlowe

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, dotyczącego działań, które są podejmowane w ramach realizowania bieżących projektów handlowych i korporacyjnych. Jesteśmy również strategami, którzy pomagają nowym przedsiębiorcom stać się częścią rynku handlowego. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców i spółek niezależnie od etapu rozwoju, na jakim się znajdują. Pomagamy w przygotowaniu umów handlowych, które są ukierunkowane na sprzedaż, zakup udziałów czy też są umowami o poufności. Za każdym razem udzielamy wsparcia przedsiębiorcom podczas negocjacji handlowych oraz przed podjęciem współpracy z nowym kontrahentem. Łączymy wiedzę z zakresu prawa handlowego w wiedzą na temat metod finansowania oraz warunków, jakie należy spełnić, aby możliwy był wybór najkorzystniejszej z nich. Analizujemy umowy kredytowe i pożyczkowe z firmami, zajmującymi się finansowaniem projektów oraz planów rozwojowych. Ze względu na coraz częstsze pojawianie się cudzoziemców na naszym rynku pracy i ich zatrudnienie w polskich firmach służymy wsparciem przy ich zatrudnieniu oraz wszelkich formalnościach, jakie są z tym związane.