Leasing

Leasing oznacza przekazanie konkretnego dobra wraz z prawem do korzystania z niego innemu podmiotowi w zamian za opłatę na kwotę o ustalonej wysokości. Współpraca odbywa się na podstawie sporządzonej i podpisanej przez obie strony umowy. Jesteśmy doradcami prawnymi, którzy posiadają fachową wiedzę i doświadczenie z zakresu opracowania i negocjowania umów dotyczących najmu powierzchni handlowych. Jesteśmy konsultantami, którzy pomogą Ci już na etapie planowania i przygotowania warunków umowy, zyskać gwarancję powodzenia realizowanego projektu inwestycyjnego