Usługi doradcze

Opracowujemy też modele biznesowe oraz przygotowujemy umowy, które są zgodne z przepisami prawnymi, a także odpowiadają możliwością, potrzebom i wymaganiom klienta. Zapewniamy doradztwo przy wdrożeniu oraz wsparcie przy współpracy w ramach umowy franczyzowej. Bierzemy czynny udział w kształtowaniu modelu prawno-biznesowego dla systemu franczyzowego. Proponujemy ponadto wsparcie podczas sporów, dotyczących wykonywania kontraktów franczyzowych