Pozostań na bieżąco

PONOSIMY KONSEKWENCJE KAŻDEGO DZIAŁANIA, NIEKIEDY SĄ ONE CELOWE, ZAPLANOWANE I POZYTYWNE, INNYM RAZEM ZASKAKUJĄCE, NEGATYWNE I NIEKORZYSTNIE WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE FIRMY. OBSZERNOŚĆ REGULACJI PRAWNYCH, ICH NIEUSTANNA ZMIENNOŚĆ I WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE SPRAWIAJĄ, ŻE W TYM OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCA POTRZEBUJE WSPARCIA, SZCZEGÓLNIE JEŚLI NIE JEST W PEŁNI ŚWIADOMY, JAK JEGO DECYZJE WPŁYWAJĄ NA SUKCES, ALE I PORAŻKĘ FIRMY